Etykiety

czwartek, 13 lutego 2014

W służbie Jezusa

Idąc za Jezusem, wybierając Jego drogę, stajemy się Jego uczniami a to oznacza, że nie tylko powinniśmy słuchać Jego słów, ale też przekazywać je dalej. Bowiem kościół zaczyna się od bezpośredniej relacji z Jezusem i działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. Każdy chrześcijanin został wezwany do głoszenia Bożego Królestwa, tak w gronie rodziny, jak i w świecie.

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
(Mt 28, 18-19)

Kościół więc to służba Jezusowi, posłuszeństwo Jego nauce, także poprzez głoszenie Jego Słowa, w którym objawia się Boża Chwała. Przygotowuje nas do tego karmienie się Słowem Bożym zawartym w Piśmie Św. i życie w Wierze. Sam kontakt z tekstami Pisma Świętego buduje wewnętrznie i uwrażliwia na słyszenie głosu Bożego. Jednak prawdzie namaszczenie do głoszenia Słowa przychodzi od Ducha Świętego, który stawia nas w konkretnych sytuacjach w których można pomoc i wkłada odpowiednie słowa do ust. Dlatego:

i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego,
Pierworodnego umarłych
i Władcy królów ziemi.
Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
(Ap 1, 5-6)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz