Etykiety

niedziela, 8 czerwca 2014

Objawienia prorockie: WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA - z Księgi Zachariasza


Dziś Pan wlał mi w serce kolejne objawienie o przyszłości Kościoła:

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA

Wizja pierwsza: jeźdźcy

7 Dwudziestego czwartego dnia miesiąca jedenastego, czyli miesiąca Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo.
8 Miałem widzenie w nocy: Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe.
9 Zapytałem: "Co to znaczy - panie mój?" Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział: "Wyjaśnię ci ich znaczenie". 10 W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: "To są ci, których Pan posłał, aby obiegli ziemię". 11 Lecz oni sami zwrócili się do anioła Pańskiego, który stał wśród mirtów, i oznajmili: "Przeszliśmy ziemię wzdłuż i wszerz - a oto wszędzie panuje pokój".
12 Wtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: "Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?" 13 W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, słowa Pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą.
14 Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie: "Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów: Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością, 15 lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy Ja się gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. 16 Dlatego tak mówi Pan: Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem, dom mój tam stanie znowu - wyrocznia Pana Zastępów - i sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie.
17I to jeszcze głoś: Tak mówi Pan Zastępów: Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem".
(Za 1, 7-17)

Komentarz:
Królestwo Pana jest blisko. Bliżej, niż się nam wydaje. Przepowiednie zaczynają się spełniać. Duch Święty wlewa w serca chrześcijan różnych denominacji pragnienie Jedności w jednym swym Kościele, którego korzenie są w wierze Izraela (patrz 1 List do Koryntian). Rośnie liczba żydów mesjanistycznych, czerpiących z tradycji judeochrześcijańskich, którzy uznają Jezusa za mesjasza i jednocześnie czerpią z bogatej spuścizny judaistycznej. Są niczym korzeń drzewa oliwnego stanowiącego Kościół, do którego zostaliśmy jako chrześcijanie wszczepieni:
Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. (Rz 11, 17-18)

Zrozumienie tej duchowej prawdy jest szokiem dla wielu chrześcijan, gdzie w powszechnej świadomości utarło się myślenie, że musi być na odwrót: to Żydzi muszą się nawrócić i przyjąć naszą wiarę a nie odwrotnie. Tymczasem sam Jezus mówił:
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (Mt 5, 167-18).
Odrzucanie bogatej duchowej spuścizny starszych braci w wierze jest nie tyko głupotą, ale też fałszowaniem własnej wiary! Nie tu jednak należy rozwijać ten wątek.

Wracając do dzisiejszego objawienia: nadszedł czas odbudowy państwa Izrael. Chrześcijaństwo zatoczyło krąg, by przez wszystkie kontynenty świata wrócić do Izraela, wypełniając Słowa św. Pawła: zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. (Rz 11,25). Nadchodzą czasy ostateczne, pełnej czyli również duchowej odbudowy Izraela, zwiastujące powtórne przyjście Mesjasza. Pan wróci do Swego Domu, do Jeruzalem, gdzie zostanie powitany słowami Baruch Haba B'Shem Adonai, tj.: "Błogosławiony który przychodzi w Imię Pańskie" (zobacz tekst). Zawstydzony żarliwością wiary pogan, pod wpływem Ducha Św., naród Izraelski tym razem przyjmie Mesjasza.

Ale biada wszystkim tym "pysznym narodom", które "pomagały w karaniu" Izraela, na przestrzeni wieków prześladując żydów - jak można prześledzić w Piśmie św., Pan zawsze wydawał te narody w ręce Izraela, gdzie będzie duchowe centrum świata.


Skryba Boży Radek
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz